Lokale regler Alta Golfpark

Ajourført 18.08.2016

 

1) Bunkere

Steiner i bunker er flyttbare hindringer (regel 24-1). Bunkerforsterkinger er uflyttbare hindringer (regel 24-2).

2) Droppsonepå hull 5 (14)

Som tilleggsalternativ til reglene for sidevannshinder, kan man ved spill på hull 5 (14) benytte markert droppsone med ett straffeslag. Ball som ligger innenfor grønne staker skal anses som mistet (regel 27-1), men ny ball kan også spilles fra droppsone. 

3) Grunn under reparasjon (GUR)

Det kan tas fritak når ball ligger på grunn under reparasjon. På grunn under reparasjon med spilleforbud må det tas fritak (regel 25-1).

4) Avstandsmåler

Det er tillatt å bruke avstandsmåler på banen, men ikke innretninger som måler andre forhold som kan påvirke spillet (regel 14-3).

5) Avstandstaker

Gule og røde avstandstaker (150 og 100 meter) er flyttbare hindringer (regel 24-1). All annen banemerking og staker er uflyttbare hindringer (regel 24-2).

6) Lokk til hullkopper

Lokk til hullkopper på puttegreen er å betrakte som unormale grunnforhold (regel 25-1).


Straff for brudd på lokale regler:

Slagspill – To slag Matchspill – Tapt hull


Banemerking:

Out of bounds (OOB):   Ved utsalg fra hull 3 (12) er fairway på hull 4 (13) OOB  

Grunn under reparasjon (GUR):  Blå staker og/eller hvite linjer malt på bakken

GUR med spilleforbud:   Blå staker med hvit topp

Sidevannshinder:   Røde staker på hull 9 (18), røde staker/linje på hull 5 (14)

Grønne staker:    Ferdselsforbud av hensyn til miljøet

150 meters merke:   Gule staker på begge sider av fairway

100 meters merke:   Røde staker på begge sider av fairway


Avstand fra staker er målt til forkant av green.